• Ε. Σιδηρόπουλος, Θ. Βαγενάς, Θ. Οικονομόπουλος, Γ. Ματσόπουλος, Ε. Κενανίδης, Μ. Ποτούπνης, Ε. Τσιρίδης, Π. Μπαμίδης, “Νέες Τεχνολογίες στην Ορθοπεδική Έρευνα: το Σύστημα SCOLIOSIS”, 78ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 12-15 Οκτ, Αθήνα, Ελλάδα, 2023.

  • Δ. Μπίνας, Χ. Μπουργιώτη, Φ. Φωστήρα, Α. Δημοπούλου, Θ. Οικονομόπουλος, Ε. Κωνσταντοπούλου, Λ.Α. Μουλοπούλου, Γ. Ματσόπουλος, “Σύστημα Οπτικοποίησης Ετερογενών Περιοχών Βασισμένο σε Ραδιογονιδιώματα (RADIOGENOMICS) για την Θεραπευτική Διαχείριση Ασθενών με Καρκίνο Ωοθηκών”, 6ου Ελληνικού Συνεδρίου Ογκολογίας (6ο ΕΣΟ), Αθήνα, Ελλάδα, pp. 24, 2022.

  • S.T. Miloulis, I. Kakkos, S. Pitoglou, A. Anastasiou, G.K. Matsopoulos, "A Dedicated m-Health Tool for Smart Headache Monitoring and Management based on Behavioral, Clinical and Electromyographic Data", 9th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, pp. 69, ELEVIT 2021.

  • T.P. Vagenas, A. Anastasiou, G.Κ. Matsopoulos, "Development and Support of an Integrated System for the Promotion and Management of Medical Tourism", 9th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, pp. 62, ELEVIT 2021.

  • V. Costarides, I. Kouris, M. Haritou, G. Matsopoulos, D. Koutsouris, RETENTION team, "A Heart Failure Patient Management and Interventions Platform, Using Continuous Patient Monitoring Outside Hospitals and Real-World Data", 9th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, pp. 68, ELEVIT 2021.

  • K. Gkiatis, Ai. Karampasi, I. Kakkos, G.K. Matsopoulos, Ch. Benjamin, K. Garganis, “Presurgical mapping of language network with fMRI: Greek evaluation”, 13ο Πανελλήνιo Συνέδριο Επιληψίας, Αθήνα, Ιούνιος, 2019 (Βραβείο).

  • K. Moirogiorgou, P. Toumpaniaris, I. Kouris, N. Karanasiou, M. Psymarnou, A. Fourlis, F. Psarros, N. Anousakis – Vlachochristou, G. Matsopoulos, M. Zervakis, “A Digital Approach on Standard Services of Medical Assesment for Recruits in Greek Armed Forces and Evaluation of Health Indicators”, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, σελ. 30, Αθήνα, Μαίος, 2019.

  • S. Pitoglou, E. Kostalas, A. Anastasiou, E. Stamatiadis, G. Matsopoulos, D. Koutsouris, “MODELHealth: Αρθρωτή Πλατφόρμα Μηχανικής Μάθησης Δικτύων Δεδομένων Υγείας”, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, σελ. 36, Αθήνα, Μαίος, 2019.

  • P. Megagianni, S.K. Antiohos, A. Katsiamboulas, I. Marinos and G.K. Matsopoulos, “Evaluation of Alternative Fuels Properties on Clinker Profile; The TITAN KΑMΑRΙ CASE”, 12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, Μαίος 2019.

  • Koutsouris D. “Helty Smart Cities, Citizens Needs Meet EHealth services”, e Health Forum, Athens, October, 2017.