• Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος, “Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και Ιατρική Φυσική”, Συνεδρίου Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, Δεκέμβριος 2023.

  • Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος, “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Απεικόνιση”, 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023.

  • L. Pan, T. Vagenas, C. Sachpekidis, T. Economopoulos, A. Dimitrakopoulou-Strauss, A. Provata, G. Matsopoulos, "Whole-body FDG PET uptake decision support system for the identification of metastatic melanoma metastases", Αnnual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 15-19 Oct 2022, Eur J Nucl Med Mol Imaging 49 (Suppl 1), 1–751 (2022).

  • T. P. Vagenas, A. Anastasiou, G.K. Matsopoulos, "Development and Support of an Integrated System for the Promotion and Management of Medical Tourism", RW-1241st International Conference on Internet Technologies and Society, pp. 45-50, Amsterdam, Netherlands, 2022.

  • M. Sarafidis, G. Lambrou, G.K. Matsopoulos, D. Koutsouris, “Integrative Bioinformatics Analysis of Transcriptomic Data Reveals Hub Genes as Diagnostic Biomarkers for Non-Muscle vs. Muscle Invasive Bladder Cancer”, 2022 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, BHI 2022, Ioannina, Greece, 2022.

  • K.H. Tsarapatsani, A. Sakellarios, V.C. Pezoulas, V.D. Tsakanikas, G.K. Matsopoulos, M. Winfried, M. Kleber, D.I. Fotiadis, “Machine Learning Models to Predict Myocardial Infarction Within 10-Years Follow-up of Cardiovascular Disease Progression”, 2022 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics, BHI 2022, Ioannina, Greece, 2022.

  • E. Sidiropoulos, A. Fotakis, T. Vagenas, T. Oikonomopoulos, G. Matsopoulos, E. Kenanidis, M. Potoupnis, E. Tsiridis, P. Bamidis, “Two–Dimensional Digotal Photography Specifications for Scoliosis Evaluation Using an Innovative Mobile Application”, in 3rd International Symposium - CURRENT TRENDS IN RESEARCH ON SCOLIOSIS AND OTHER SPINAL DEFORMITIES, pp. 24, Greece, 2022.

  • M. Kiakou, M. Liaskos, G.K. Matsopoulos, G.F. Karkanis, A. Ninos, E. Alogdianakis, “Practical Efficacy of Novel Medical Software for the Pre-operational Simulation of the Frontal Sinus in Cases with Challenging Anatomy”, 28th Congress of the European Rhinologic Society, pp. 107, Spetember 2021.

  • D.A. Binas, M. Konidari, C. Bourgioti, L. Angela Moulopoulou, T.L. Economopoulos, G.K. Matsopoulos, “Automated 3D Segmentation System for Detecting Tumor and Its Heterogeneity in Patients with High Grade Ovarian Epithelial Cancer”, Biomedical Imaging Methods, pp.1-4, Paris, France, 2021.

  • S.T. Miloulis, I. Kakkos, A. Karampasi, I. Zorzos, E.C. Ventouras, G.K. Matsopoulos, P. Asvestas, I. Kalatzis, "Stimulus Effects on Subject-Specific BCI Classification Training using Motor Imagery", 9th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2021, pp. 1-4, 2021.