• Ανάπτυξη νέου ειδικού υλικού-λογισμικού για το χαρακτηρισμό των μηχανικών ιδιοτήτων μεμονομένων κυττάρων αναλύοντας τη διέλευση τους μέσα από μικροπόρους, Κοντιζάς Αντώνιος, Τάγαρης Αναστάσιος, 1993.

  • Σχεδίαση κατασκευή πεδιομέτρου στις χαμηλές συχνότητες, Κυριόπουλος Ιωάννης, Λουκρέζης Φραγκίσκος, 1993.

  • Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος εγκεφαλογράφου 16 καναλιών και επεξεργασία προκλητών δυναμικών σε υπολογιστή, Λογιάδης Θωμάς, Σαίτης Νικόλαος, 1993.

  • Μετρητής αντανακλαστικών, Μπαλής Παντελεήμονας, 1993.

  • Μελέτη και κατασκευή οργάνου ελέγχου ιατρικού εξοπλισμού για ρεύματα διαρροής και αντίσταση μόνωσης σύμφωνα με τον κώδικα IEC601-1΄΄, Ξηροτσοπάνος Δημήτριος, 1993.

  • Σύστημα μέτρησης της διαμέτρου της κόρης του ανθρώπινου οφθαλμού, Πάνου-Διαμάντη Ουρανία, Τσαλπατούρος Αλέξιος, 1993.

  • Σχεδίαση και κατασκευή λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθιστή, Κόννης Γεώργιος, 1992.

  • Διαχείριση βιοχημικού εργαστηρίου και επικοινωνία Η/Υ με βιοχημικούς αναλυτές, Μπότσης Σπύρος, 1992.

  • Μέθοδοι κυτταρικής ανάλυσης κυτταρομετρία, Τσιανάκα Χρυσούλα, 1992.

  • Ολοκληρωμένο σύστημα αυτόματης διαχείρισης ενός κέντρου αιμοδοσίας, Κοτίνης Ιωάννης, 1991.