• Βεζάκης Ανδρέας, “Αυτόματη Τμηματοποίηση Οργάνων σε Δεδομένα PET-CT”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2023.

  • Γιάκας Νικόλαος, “Η εφαρμογή του προτύπου DMN στην Κυβερνοασφάλεια για Υγειονομικές Εφαρμογές”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2023.

  • Χαμαλέλλης Ιωάννης Νικόλαος, “Αντιμετώπιση των Εμβοών Ωτών με τη Μέθοδο των Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών στα Πλαίσια του Προγράμματος”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2023.

  • Τσουκαλάς Φώτιος., “Ανάπτυξη Πλατφόρμας Καταγραφής και Επεργασίας Ιατρικών Ερωτηματολογίων”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2022.

  • Πάστρας Μιχαήλ, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διεπαφής για Υποστήριξη Φορέων Υγείας: Δυνατότητες και Προκλήσεις Αντίστοιχων Διαδικτυακών Πλατφορμών”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2022.

  • Κόσμου Αναστασία, “Μορφοκλασματικοί Βιοδείκτες της Δομής του Μεταστατικού Μελανώματος με Χρήση PET/CT Απεικονίσεων”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2021.

  • Γεωργάκης Άγγελος, “Ανακατασκευή 3D Επιφανειών με Χρήση Νευρωνικών Δικτύων”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2021.

  • Γκούζιας Αλκιβιάδης, “Πρότυπα και Αποκωδικοποίηση Kωδικών Data Matrix για Eφαρμογές της Φαρμακοβιομηχανίας”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2021.

  • Γάκου Ευαγγελία, “Τεχνικές Αυτόματης Τμηματοποίησης Ιατρικών Εικόνων”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2021.

  • Κοξαράκης Παπουτσής Αθανάσιος, “Τεχνική και Οικονομική Μελέτη των Συστημάτων Κατεργασίας Νερού Έρματος”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2020.