• Μπάρδας Δημήτρης, “Μελέτη Λειτουργικής Συνδεσιμότητας Δεδομένων fMRI σε Επιληπτικούς Ασθενείς”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2020.

  • Μαραγκού Ιωσηφίνα, “Εφαρμογή Αλγορίθμων Επιλογής Χαρακτηριστικών για την Ανεύρεση Βιοδεικτών με Στόχο την Ταξινόμηση Αυτιστικών Ατόμων”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2020.

  • Χριστοδουλόπουλος Δανιήλ, “Ταξινόμηση Προκλητών Δυναμικών Καταστάσεων Κόπωσης σε Διαφορετικά Γνωσιακά Πειράματα”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2020.

  • Παύλος Κατσιώτης, “Διαδικτυακή πλατφόρμα για την αξιολόγηση της νόσου του Parkinson”, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ, 2019.

  • Καραμπάση Αικατερίνη, “Εφαρμογή Τεχνικών Κυλιόμενου Παραθύρου για Ταξινόμηση Διατ Καραμπάση Αικατερίνη, “Εφαρμογή Τεχνικών Κυλιόμενου Παραθύρου για Ταξινόμηση Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2019.

  • Νικολαϊδης Ανδρέας, “Διερεύνηση της Λειτουργικής Συνδεσιμότητας σε Επιληπτικούς Ασθενείς με τη Χρήση Δεδομένων Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2019.

  • Παλυβός Χρήστος, “Αναγνώριση Φαγητού σε Εικόνες με Τεχνικές Υπολογιστικής Όρασης και Βαθιάς Μάθησης”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2019.

  • Ζώρζος Ιωάννης, “Εύρεση και Επικύρωση Λειτουργικών Νευρωεγκεφαλικών Πηγών σε Δεδομένα Ηλεκτροεγκεφαλογράφου”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2019.

  • Ζησιάδης Ανδρέας, “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για Ευθυγράμμιση και Απεικόνιση Τρισδιάστατων Ιατρικών Δεδομένων με τη Χρήση Διακομιστή Διαδικτυακών Εφαρμογών”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2018.

  • Καραλίδου Βασιλική, “Αναγνώριση Αρρυθμιών με χρήση Ηλεκτροκαρδιογραφήματος: Μια Αυτόματη Μέθοδος”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2018.