Αναρτήθηκε νέα εργασία στο μεταπτυχιακό μάθημα «Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες Βιοπληροφορικής».