Το εργαστήριό μας στελεχώνεται από μια ταλαντούχα και ποικιλόμορφη ομάδα ερευνητών, εκπαιδευτικών και βοηθητικού προσωπικού που μοιράζονται την διάθεση για την προώθηση του τομέα της Βιοϊατρικής Μηχανικής. Η ομάδα μας περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς ερευνητές και υποψήφιους διδάκτορες, που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες.

Καθηγητές

Διδακτικό Προσωπικό

Ερευνητές

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Διαχειριστική Υποστήριξη