Το εργαστήριό μας είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και τεχνολογίες αιχμής για την υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μας στον τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπολογιστικούς πόρους μεγάλων δυνατοτήτων για την επεξεργασία σήματος και εικόνας, την ιατρική απεικόνιση και την ανάλυση βιοσήματος, έτσι ώστε να υποστηρίζουμε τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες.

 • CAE Blue Phantom Breast Ultrasound Training Model – Elastography and Biopsy (BP1901)

 • Fitbit Charge 3

 • Fitbit Charge 4

 • Fitbit Sense

 • Flashforge Creator Pro 2

 • Infonovo Glunovo i3

 • Medel MotionStim 8

 • Myoware Muscle Sensor

 • NVIDIA GeForce RTX 2060

 • NVIDIA GeForce RTX 3050

 • NVIDIA GeForce RTX 3060

 • NVIDIA TITAN Xp

 • OpenBCI Ultracortex “Mark IV” EEG Headset

 • Raspberry Pi 3

 • Raspberry Pi 4

 • Samsung Galaxy A20

 • ανιχνευτές δραστηριότητας
 • σανίδα ισορροπίας
 • έξυπνες ιατρικές συσκευές (αρτηριακή πίεση, οξύμετρο, έξυπνη ζυγαριά)
 • NVIDIA GPU με 3840 CUDA πυρήνες και 12 GB DDR5
 • NAS για cloud και αποθήκευση

Φωτογραφιές