• Ράνια Πετροπούλου

    Η Δρ. Ράνια Πετροπούλου υπηρετεί ως Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό (Bαθμίδα Α') στο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με κύριο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην Υγεία & στην Εκπαίδευση». Παράλληλα είναι Μεταδιδακτορική ερευνήτρια και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Από το Νοέμβριο του 2011 υπηρετεί ως Διδακτικό Προσωπικό (Επιστημονικός Συνεργάτης) στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.), σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι τομείς της επιστημονικής της εξειδίκευσης στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα είναι: η Πληροφορική στην Ιατρική Εκπαίδευση, οι Εφαρμογές Tηλεματικής στην Yγεία, τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας, η Ηλεκτρονική Μάθηση, η Εκπαιδευτική Τεχνολογία, ο Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και τα Σχεδιαστικά Πρότυπα (Instructional Design & Design Patterns), οι Τεχνικές Ανάλυσης και Οπτικοποίησης της Διαδραστικότητας, η Ανάπτυξη και Διαχείριση ηλεκτρονικών τάξεων με χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού και Λογισμικού κλπ. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες που άπονται των εξειδικευμένων ερευνητικών αντικειμένων της. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων καθώς επίσης και 5 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία στους τομείς της ειδικότητάς της. Διαθέτει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή της σε πλήθος ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων στο χώρο της ψηφιακής υγείας, της ηλεκτρονικής μάθησης καθώς επίσης και στην ανάπτυξη πολυμεσικού λογισμικού.

  • Μαρία Χαρίτου

    Η Δρ. Μαρία Χαρίτου έλαβε πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1990. Στη συνέχεια έγινε δεκτή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική & Βιοϊατρική Μηχανική και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιατρική Φυσική (M.Sc., 1992) και διδακτορικό τίτλο στη Βιοφυσική & Βιοϊατρική Τεχνολογία (PhD, 1999). Για τη διδακτορική της έρευνα έλαβε τριετή υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (IKY) το 1993. Εργάστηκε στο ΕΠΙΣΕΥ ως συνεργαζόμενη επιστήμονας από το 1992 έως το 2002. Τον Απρίλιο του 2002 εξελέγη Μόνιμη Ερευνήτρια του ΕΠΙΣΕΥ και μετά από διαδοχικές εκλογές εξέλιξης, κατέχει σήμερα τη θέση της Διευθύντριας Ερευνών, συμβάλλοντας στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ και της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Μεταξύ 2008 και 2011 διετέλεσε επίσης Επισκέπτρια Λέκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

    Τα κύρια πεδία εξειδίκευσής της είναι η ηλεκτροπόρωση και ηλεκτροσύντηξη κυτταρικών μεμβρανών, η κλινική αιμορρεολογία και βιορρεολογία, η βιοχημεία κυτταρικών μεμβρανών, η επεξεργασία ιατρικού σήματος και εικόνας, η μοντελοποίηση βιολογικών συστημάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και τα συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων, ο σχεδιασμός εφαρμογών τηλεϊατρικής και κατ' οίκον φροντίδας, τα συστήματα και οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 70 πρωτότυπες εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στους τομείς της εξειδίκευσής της. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων για τον τομέα της υγείας, αφού έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και καινοτομίας είτε ως κύρια ερευνήτρια, ως διευθύντρια ή ως συντονίστρια έργου. Από το 2015 έως το 2019 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., του Εθνικού Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα υλοποίησης ολοκληρωμένων συστημάτων ΤΠΕ για το ΕΣΥ και την Κοινωνική Ασφάλιση. Από τον Μάιο του 2016 έως τον Δεκέμβριο του 2019 διετέλεσε Διοικήτρια και Πρόεδρος του ΔΣ στο Γενικό & Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

    Στην παρούσα φάση, η Μαρία είναι Συντονίστρια του έργου HORIZON 2020 "RETENTION", εκπρόσωπος του ΕΠΙΣΕΥ στο έργο HORIZON "GR digiGOV Innovation Hub" και επικεφαλής των ομάδων διαχείρισης έργου των έργων HORIZON EUROPE "TerleRehaB DSS" και HORIZON EUROPE/MISSION: CANCER "DIOPTRA".