• Ιωάννα Χαρίτου

    jharitou@biomed.ntua.gr

    210 772 1070

    210 772 2269

    Γραφείο 203, 2ος Όροφος, Κτήριο Υπολογιστών

    H Ιωάννα Χαρίτου (MSc) είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών / Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (1978), μεταπτυχιακού διπλώματος Postgraduate Diploma in Computing Mathematics & Statistics / University College Cardiff, U.K. (1979), μεταπτυχιακού διπλώματος Μ.Sc. by research in Computer Science / University College Cardiff, U.K. (1981). Εργάστηκε στη Μ.Βρετανία ως Systems Analyst στο South Glamorgan Area Health Authority / FPC (1979-1980) και στο Welsh Health Technical Services Organisation (1980-1982). Στη συνέχεια εργάστηκε στην Ελλάδα στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών / ΕΚΤ (1983-1988) ως Πληροφορικός και Data Base Administrator, στην εταιρία Συμβούλων Πληροφορικής, Οργάνωσης και Ελεγκτών ADDAX AE του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας (1988-1992) ως Σύμβουλος Πληροφορικής και Διοίκησης Εργων και από το 1992 μέχρι σήμερα ως Σύμβουλος Διαχείρισης Εργων υπό ελεύθερο επάγγελμα. Παράλληλα από το 2007 εργάζεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Εργ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (μέλος ΕΔΙΠ) ως υπεύθυνη διαχείρισης και υποστήριξης του ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου. Στη διάρκεια της 40ετούς επαγγελματικής της δραστηριότητας ασχολήθηκε με Ανάλυση, Σχεδίαση και Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκπόνηση Μελετών Πληροφορικής & Οργάνωσης, Τεχνική Διαχείριση και Διοίκηση Εργων για πληθώρα φορέων στην Ελλάδα και τη Μ.Βρετανία. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει ασχοληθεί με τουλάχιστον 250 έργα ενταγμένα σε κοινοτικά και εθνικά προγράμματα υλοποιούμενα από το ΕΠΙΣΕΥ, το ΕΜΠ και σειρά άλλων φορέων (ερευνητικά ιδρύματα, νοσοκομεία, πανεπιστήμια, οργανισμούς και εταιρίες).