Το εργαστήριό μας προσφέρει μια σειρά μαθημάτων Βιοϊατρικής Μηχανικής, στο πλαίσιο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές μια αρχική και στιβαρή βάση σε αυτόν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα. Τα μαθήματά μας καλύπτουν θέματα όπως το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, η Ανάλυση και Επεξεργαασία Βιοϊατρικών Σημάτων, η Μέτρηση και ο Έλεγχος στη Βιοϊατρική Μηχανική, η Ιατρική Απεικόνιση και Επεξεργασία Εικόνας και οι Τεχνολογίες m-health και e-health.

Με μεγάλη έμφαση στην πρακτική μάθηση και τις πρακτικές εφαρμογές, τα μαθήματά μας παρέχουν στους φοιτητές τις δεξιότητες και τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για να ακολουθήσουν καριέρα στη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο ή την έρευνα.

6ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική

Εισαγωγή στο πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής και ανάδειξη του τρόπου…

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών εικόνων. Τηλεϊατρική επειγόντων περιστατικών. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος.…

7ο Εξάμηνο

Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Σημάτων

Μέθοδοι και τεχνικές επεξεργασίας σημάτων που προέρχονται από βιολογικά συστήματα,…

Μετρήσεις και Έλεγχοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

Μυϊκή λειτουργία και καταγραφή ηλεκτρομυογραφήματος. Φυσιολογία της καρδιάς και ηλεκτροκαρδιογράφημα.…

8ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση

Εισαγωγή στα ιατρικά απεικονιστικά συστήματα. διαγνωστικοί υπέρηχοι: τεχνικές υπερηχογραφίας, κλινικές…

Ιατρική Απεικόνιση και Ψηφιακή Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας

Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση. Μέθοδοι Ανακατασκευής Ιατρικής Εικόνας: αλγόριθμοι ανακατασκευής…

Τεχνολογίες Ψηφιακής Υγείας

Δεδομένα υγείας, πληροφορία και γνώση. Ανάλυση δεδομένων υγείας. Ηλεκτρονικός φάκελος…