Το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Μηχανικής προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες για προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες με αντίκτυπο. Υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, οι φοιτητές διερευνούν βιοϊατρικά θέματα αιχμής, από την ιατρική πληροφορική, την ψηφιακή επεξεργασία ιατρικών και βιολογικών δεδομένων, τη συγχώνευση πολυδιάστατων ιατρικών δεδομένων, τις μεθόδους βελτιστοποίησης, την ψηφιακή επεξεργασία βιοσημάτων, την οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων, την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης διαγνωστικών αποφάσεων, την προσομοίωση βιολογικών και φυσιολογικών συστημάτων, τα συστήματα πληροφοριών υγείας και τα συστήματα διαχείρισης υγείας, τις εφαρμογές τηλεματικής στην υγεία και τα εργαλεία βιοπληροφορικής για την ανάλυση ασθενειών μεταξύ άλλων.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και το συνεργατικό περιβάλλον επιτρέπουν στους φοιτητές να εφαρμόζουν πρακτικά τις θεωρητικές γνώσεις, αποκτώντας πολύτιμες δεξιότητες στην ανάλυση δεδομένων και τον πειραματικό σχεδιασμό. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο εργαστήριο εμπλουτίζει την ακαδημαϊκή εμπειρία και συμβάλλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας της υγειονομικής περίθαλψης και της φροντίδας των ασθενών. Το εργαστήριο καλλιεργεί το πάθος των φοιτητών για την επιστημονική έρευνα και ανακάλυψη, προωθώντας τις εξελίξεις στη βιοϊατρική μηχανική και θέτοντας ισχυρά θεμέλια για τις μελλοντικές τους προσπάθειες.

  • Βεζάκης Ανδρέας, “Αυτόματη Τμηματοποίηση Οργάνων σε Δεδομένα PET-CT”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2023.

  • Γιάκας Νικόλαος, “Η εφαρμογή του προτύπου DMN στην Κυβερνοασφάλεια για Υγειονομικές Εφαρμογές”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2023.

  • Χαμαλέλλης Ιωάννης Νικόλαος, “Αντιμετώπιση των Εμβοών Ωτών με τη Μέθοδο των Ακουστικών Προκλητών Δυναμικών στα Πλαίσια του Προγράμματος”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2023.

  • Κιάσσος Ανδριανός, “Στρατηγική Ανάλυση των Χρηματοπιστωτικών Εταιρειών της Ελλάδας, Εστιάζοντας σε Θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συστημάτων Πληρωμών”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Ροδάκη Αδαμαντία, “Μέθοδοι Και Πρότυπα Αξιολόγησης Εναλλακτικών Καυσίμων Πλοίων”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Κορμανιώτης Τρύφων, “Μεθοδολογία Πρόβλεψης Ζήτησης στην Αυτοκινητοβιομηχανία”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Γκεζερλή Αικατερίνη, “Έξυπνες Πόλεις και Έξυπνα Κτίρια:- Μελέτη του Δείκτη Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίων (SRI) και συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής του”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Κονταξής Παναγιώτης, “Ανίχνευση Ιδιοπαθούς Σκολίωσης σε Εικόνες Δύο Διαστάσεων με Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης”, ΔΠΜΣ-ΕΔΜΜ, ΕΜΠ, 2023.

  • Τσουκαλάς Φώτιος., “Ανάπτυξη Πλατφόρμας Καταγραφής και Επεργασίας Ιατρικών Ερωτηματολογίων”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2022.

  • Πάστρας Μιχαήλ, “Σχεδιασμός και Υλοποίηση Διεπαφής για Υποστήριξη Φορέων Υγείας: Δυνατότητες και Προκλήσεις Αντίστοιχων Διαδικτυακών Πλατφορμών”, ΣΗΜΜΥ, ΕΜΠ, 2022.