Τα τρέχοντα και ολοκληρωμένα ερευνητικά έργα στα οποία έχει συμμετάσχει το εργαστήριο που αναδεικνύουν τη δέσμευση του τμήματος να διευρύνει τα όρια της βιοϊατρικής μηχανικής και να βελτιώσει τα αποτελέσματα της υιοθέτησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην υγεία. Είτε πρόκειται για την ανάπτυξη νέων ιατρικών εφαρμογών, τη διερεύνηση καινοτόμων τεχνικών απεικόνισης, την προώθηση της κατανόησης της ανθρώπινης εμβιομηχανικής ή την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, τα έργα που παρουσιάζονται σε αυτή την ιστοσελίδα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων της βιοϊατρικής μηχανικής. Αυτή η διεπιστημονική προσέγγιση ενισχύει την ολιστική κατανόηση των πολύπλοκων προκλήσεων της υγειονομικής περίθαλψης και προωθεί καινοτόμες λύσεις που έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στη φροντίδα των ασθενών.