Συνοπτική επισκόπηση των εν εξελίξει ερευνητικών έργων στα οποία συμμετέχει το εργαστήριο. Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, τις μεθοδολογίες και τους στόχους των έργων και η σελίδα καταδεικνύει τη δέσμευση του τμήματος στην επιστημονική διερεύνηση, την καινοτομία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο χώρο της βιοϊατρικής, παρουσιάζοντας τις συνεργασίες με άλλα ιδρύματα και εταιρείες.