Όσον αφορά την εκπαιδευτική του δραστηριότητα, το εργαστήριο διδάσκονται στους φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 5 προπτυχιακά μαθήματα που ανήκουν στη ροή μαθημάτων “Βιοϊατρική Τεχνολογία”. Διδάσκονται επίσης 3 μεταπτυχιακά μαθήματα, εκ των οποίων το ένα ανήκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ (Βιοϊατρική Τεχνολογία) ενώ τα άλλα δύο ανήκουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Βιοϊατρική Τεχνολογία” του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Μέχρι σήμερα, στο εργαστήριο έχουν εκπονηθεί περίπου 300 διπλωματικές εργασίες και 55 διδακτορικές διατριβές, ενώ περισσότερες από 400 εργασίες έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Επί του παρόντος, εκπονούνται 11 διδακτορικές διατριβές στο εργαστήριο.

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Διδακτορικές Σπουδές