Συλλογή επιστημονικών έργων που αναδεικνύουν τις ερευνητικές συνεισφορές και τα επιστημονικά επιτεύγματα του τμήματος. Οι δημοσιεύσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το αποκορύφωμα της σχολαστικής έρευνας, της κριτικής σκέψης και της καινοτόμου επίλυσης προβλημάτων από τα αξιόλογα μέλη ΔΕΠ, τους ερευνητές και τους φοιτητές μας. Επιπλέον, χρησιμεύουν ως απόδειξη του συνεργατικού χαρακτήρα των ερευνητικών προσπαθειών του τμήματος. Οι δημοσιεύσεις που προκύπτουν από συμπράξεις και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα, τόσο εγχώρια όσο και διεθνή, έχουν εξέχουσα θέση. Έτσι αναδεικνύεται η αφοσίωση του τμήματος στην προώθηση παγκόσμιων συνεργασιών και την ανταλλαγή ιδεών, προωθώντας τελικά την καινοτομία και οδηγώντας τον τομέα προς τα εμπρός.

  • Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος, “Εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία και Ιατρική Φυσική”, Συνεδρίου Καρκίνου Κεφαλής & Τραχήλου, Αθήνα, Δεκέμβριος 2023.

  • Ε. Σιδηρόπουλος, Θ. Βαγενάς, Θ. Οικονομόπουλος, Γ. Ματσόπουλος, Ε. Κενανίδης, Μ. Ποτούπνης, Ε. Τσιρίδης, Π. Μπαμίδης, “Νέες Τεχνολογίες στην Ορθοπεδική Έρευνα: το Σύστημα SCOLIOSIS”, 78ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, 12-15 Οκτ, Αθήνα, Ελλάδα, 2023.

  • Γεώργιος Κ. Ματσόπουλος, “Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης στην Απεικόνιση”, 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής, Αθήνα, Σεπτέμβριος 2023.

  • I. Zorzos, I. Kakkos, S.T. Miloulis, A. Anastasiou, E.M. Ventouras, and G.K. Matsopoulos, “Applying Neural Networks with time-frequency features for the Detection of Mental Fatigue”, Applied Sciences, vol. 13, no. 1512, pp. 1-13, 2023.

  • T.P. Vagenas, T.L. Economopoulos, C. Sachpekidis, A. Dimitrakopoulou-Strauss, L. Pan, A. Provata, and G.K. Matsopoulos, “A Decision Support System for the Identification of Metastases of Metastatic Melanoma using whole body FDG PET/CT images”, IEEE Journal of Biomedical Health Informatics, vol. 27, no. 3, pp. 1397-1408, 2023.

  • G.N. Dimitrakopoulos, I. Kakkos, A. Anastatiou, A. Bezerianos, Y. Sun, G.K. Matsopoulos, “Cognitive Reorganization due to Mental Workload: A Functional Connectivity Analysis based on Working Memory Paradigms”, Applied Sciences, vol. 13, no. 2129, pp. 1-11, 2023.

  • O. Manta, M. Sarafidis, W. Schlee, B. Mazurek, G.K. Matsopoulos, D.D. Koutsouris, “Development of Machine Learning Models for Tinnitus-Related Distress Classification Using Wavelet-Transformed Auditory Evoked Potential Signals and Clinical Data”, Journal of Clinical Medicine, vol. 12, no. 11, pp. 1-30, 2023.

  • D.A. Binas, P. Tzanakakis, T.L. Economopoulos, M. Konidari, C. Bourgioti, L.A. Moulopoulos, and G.K. Matsopoulos, “A Novel Approach for Estimating Ovarian Cancer Tissue Heterogeneity through the Application of Image Processing Techniques and Artificial Intelligence”, Cancers, vol. 15, no. 1058, pp. 1-14, 2023.

  • I.A. Vezakis, G.I. Lambrou, G.K. Matsopoulos, “Deep Learning Approaches to Osteosarcoma Diagnosis and Classification: A Comparative Methodological Approach”, Cancers, vol. 15, no. 2290, pp. 1-15, 2023.

  • M.P. Kalla, T.P. Vagenas, T.L. Economopoulos, and G.K. Matsopoulos, “Deep Learning Based Registration of 2D Dental Images with Edge Specific Loss”, Journal of Medical Imaging, vol. 10, no. 3, pp. 1-24, 2023.