Στην Ευρώπη, περίπου 42 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από χρόνιες εμβοές. Το ενοχλητικό βουητό των αυτιών οδηγεί σε διαρκή μείωση της ποιότητας ζωής πολλών ανθρώπων που πάσχουν. Επηρεάζει περισσότερο από το 10% του γενικού πληθυσμού με βάση μεγάλες ανεξάρτητες επιδημιολογικές μελέτες, ενώ το 1% του πληθυσμού θεωρεί τις εμβοές ως το κύριο πρόβλημα που επηρεάζει την υγεία του. Η κλίμακα των βλαβών κυμαίνεται από το «δεν επηρεάζεται καθόλου ή επηρεάζεται ελαφρώς» έως το «επηρεάζεται πολύ σοβαρά» και μερικές φορές φτάνει ακόμη και σε αυτοκτονικές τάσεις πασχόντων. Δεν υπάρχει ακόμη μια γενικά αποτελεσματική μέθοδος θεραπείας λόγω της πολύ ετερογενούς κλινικής εικόνας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η καλύτερη στρατηγική θεραπείας για κάθε μεμονωμένη ομάδα ασθενών.

Οι περισσότερες θεραπείες συχνά στοχεύουν μόνο σε ορισμένες πτυχές μιας νόσου χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την πλήρη κλινική εικόνα. Επομένως, είναι μόνο εν μέρει αποτελεσματικές και παραμελούν σημαντικούς παράγοντες που παίζουν ρόλο στην παθοφυσιολογία της νόσου. Ωστόσο, οι εμβοές είναι ένα ετερογενές φαινόμενο και πολύπλοκο από πολλές απόψεις. Αυτή η πολυπλοκότητα αποτελεί την πραγματική πρόκληση για τον εντοπισμό των πιο αποτελεσματικών θεραπευτικών μέτρων. Για τους λόγους αυτούς, η ΕΕ χρηματοδοτεί ένα νέο συνεργατικό πρόγραμμα για την έρευνα νέων θεραπειών για τις χρόνιες εμβοές. Το «UNITI», το όνομα του οποίου σημαίνει «Ενοποίηση των θεραπειών και των παρεμβάσεων για τους ασθενείς με εμβοές» (GA No. 848261), θα πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή κλινική μελέτη για τις εμβοές μέχρι σήμερα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί ποιες ομάδες ασθενών επωφελούνται περισσότερο από ποιες θεραπευτικές μεθόδους.

Αυτό θα γίνει με την ανάλυση κλινικών, επιδημιολογικών, ιατρικών, γενετικών και ακοολογικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων που αντικατοπτρίζουν την επικοινωνία αυτιού-εγκεφάλου, από υπάρχουσες βάσεις δεδομένων. Θα εξαχθούν προγνωστικοί παράγοντες για διάφορες ομάδες ασθενών και η προγνωστική τους σημασία θα επικυρωθεί σε μια μεγάλη πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με 500 ασθενείς στην Ευρώπη. Διαφορετικές ομάδες ασθενών λαμβάνουν συνδυασμό θεραπειών που στοχεύουν τόσο στις ακουστικές όσο και στις κεντρικές νευρικές πτυχές. Κατά τη διάρκεια του UNITI, θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά συστηματικά συνδυασμοί διαφόρων θεραπευτικών μεθόδων. Τα δεδομένα από την κλινική μελέτη θα συνδυαστούν με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων για την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού μοντέλου που θα προβλέπει την καλύτερη δυνατή θεραπευτική επιλογή για τον κάθε ασθενή.

Ένα διεπιστημονικό δίκτυο βασικών ερευνητών και κλινικών ιατρών θα συνεργαστεί για την επίτευξη αυτού του στόχου. Το ερευνητικό δίκτυο UNITI συγκεντρώνει μια διεπιστημονική ομάδα ερευνητών και κλινικών ιατρών από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, την Ουγγαρία και την Κύπρο. Συνεργάζονται ειδικοί από τους τομείς της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, της ακοολογίας, της επιδημιολογίας, της γενετικής, της ανάπτυξης λογισμικού, της εξόρυξης δεδομένων, της ιατρικής μηχανικής και των νευροεπιστημών.

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από τις 15 έως τις 17 Ιανουαρίου 2020 στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με οικοδεσπότες το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της ΗΜΜΥ-ΕΜΠ και το Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το UNITI μπορείτε να βρείτε αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπο του έργου: