Αυτόματη ευθυγράμμιση και σύντηξη ιατρικών δεδομένων που προέρχονται από διάφορα απεικονιστικά συστήματα (CT, MRI, PET, SPECT, portal images, fundus camera). Ανάπτυξη αλγορίθμων για την ημιαυτόματη ευθυγράμμιση, την αυτόματη ευθυγράμμιση επιφανειών, την αυτόματη ευθυγράμμιση με χρήση χρωματικών κατανομών και την αυτόματη ευθυγράμμιση με χρήση ελαστικών μοντέλων. Ανάπτυξη τεχνικών σύντηξης δεδομένων βασισμένων στη χρήση μορφολογικών τελεστών, λογικών τελεστών, ψευδοχρωματισμού και τεχνικών ταξινόμησης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ευθυγράμμισης και σύντηξης εικόνων προς εγκατάσταση σε κλινικό περιβάλλον.