Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σε συνδυασμό με τεχνικές βιοεμπνευσμένου υπολογισμού για την αυτόματη κατηγοριοποίηση ιατρικών σημάτων όπως ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων και ιατρικών εικόνων για την υποστήριξη της διαγνωστικής διαδικασίας. Συστήματα υποβοήθησης ιατρικής διάγνωσης με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων, μεθόδων ασαφούς λογικής, γενετικών αλγορίθμων και άλλων τεχνικών.