Ενίσχυση αντίθεσης, παρεμβολή, τμηματοποίηση ιατρικών δεδομένων από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα (X-ray, CT, MRI, PET, SPECT, υπέρηχοι, fMRI). Ανάπτυξη αλγορίθμων που βασίζονται στη Μαθηματική Μορφολογία, στη θεωρία των fractals, στη θεωρία κυματιδίων (wavelets), σε χαρακτηριστικά μεγέθη υφής, σε αντικειμενοστραφείς τεχνικές για τη ψηφιακή επεξεργασία 1D, 2D και 3D ιατρικών και βιολογικών δεδομένων.