Αλγόριθμοι και εργαλεία για την πολυδιάστατη οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων από διαφορετικά απεικονιστικά συστήματα. Ανάπτυξη τεχνικών για την 3D και 4D οπτικοποίηση ιατρικών δεδομένων βασισμένων σε μια παραλλαγή του αλγορίθμου των "διατεταγμένων κύβων" (MC - Marching Cubes), του αλγορίθμου των χαρτών αυτοδιοργάνωσης χαρακτηριστικών (SOM - Self Organizing Maps) και του αλγορίθμου των δομών αναπτυσσόμενων κυττάρων (GCS - Growing Cells Structure).