• Κιάσσος Ανδριανός, “Στρατηγική Ανάλυση των Χρηματοπιστωτικών Εταιρειών της Ελλάδας, Εστιάζοντας σε Θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συστημάτων Πληρωμών”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Ροδάκη Αδαμαντία, “Μέθοδοι Και Πρότυπα Αξιολόγησης Εναλλακτικών Καυσίμων Πλοίων”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Κορμανιώτης Τρύφων, “Μεθοδολογία Πρόβλεψης Ζήτησης στην Αυτοκινητοβιομηχανία”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Γκεζερλή Αικατερίνη, “Έξυπνες Πόλεις και Έξυπνα Κτίρια:- Μελέτη του Δείκτη Ευφυούς Ετοιμότητας Κτιρίων (SRI) και συγκριτική αξιολόγηση της εφαρμογής του”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2023.

  • Κονταξής Παναγιώτης, “Ανίχνευση Ιδιοπαθούς Σκολίωσης σε Εικόνες Δύο Διαστάσεων με Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης”, ΔΠΜΣ-ΕΔΜΜ, ΕΜΠ, 2023.

  • Κανδιάς Ιωάννης, “Ανάλυση Διαδικασιών Διαχείρισης Εισερχόμενων και Εξερχόμενων Εγγράφων σε Υπηρεσία Διεύθυνσης Τραπεζικού Οργανισμού και Προτάσεις Βελτιστοποίησής της”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2022.

  • Δέτση Μιχαέλα-Παναγιώτα, “Εφαρμογή Πολυκριτηριακών Μεθόδων Λήψης Αποφάσεων για την Εισαγωγή Καινοτόμων Έξυπνων Παραθύρων στην Εγχώρια Αγορά”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2022.

  • Παναγοπούλου Παρασκευή, “Τεχνο-οικονομική Μελέτη για την Αξιολόγηση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Έξυπνης Διαχείρισης Φωτισμού Αξιοποιώντας το Δίκτυο LoRaWAN στο Δήμο Περιστερίου ”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2022.

  • Βασιλική Μπαλαμπάνη και Ευτέρπη Σκορδίλη, “Επισκόπηση Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19 ”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2022.

  • Φλούδας Αθανάσιος, “Ανασκόπηση της Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Εξέλιξη και Μελλοντικές Τάσεις ”, ΔΠΜΣ-ΤΟΣ, ΕΜΠ, 2022.