• Βασιλική Ηιάδου, “Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων Ακτινοθεραπείας Κεφαλής και Τραχήλου με Τεχνικές Ευθυγράμμισης Εικόνων και Μηχανικής Μάθησης”, ΕΜΠ, 2022.

  • Αναστάσιος Μεντζελόπουλος, “Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικών Δεδομένων”, ΕΜΠ, 2022.

  • Ανάπτυξη ευφυών υπολογιστικών μεθόδων για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε νοσοκομεία – θεραπευτήρια, Κοκλώνης, Κυριάκος 2021.

  • Ιωάννης Κάκκος, “Ανάλυση και Επεξεργασία Δεδομένων Εγκεφαλογραφικών Καταγραφών με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης”, ΕΜΠ, 2021.

  • Υπολογιστικές Μέθοδοι Παρακολούθησης και Διαχείρισης Ασθενών με Νευρολογικές Παθήσεις, Τσιούρης, Κωνσταντίνος, 2020.

  • Εφαρμογή Γενικευμένης Θεωρίας Συστημάτων στην Ακουστική Υγεία, Παναγιώτης, Κατρακάζας, 2020.

  • Σχεδίαση και εικονική εφαρμογή ενός Εθνικού Βιοϊατρικού Μητρώου με χρήση FOSS για την παροχή δεδομένων σε ιατρικές έρευνες, Κωτούλας, Αθανάσιος, 2020.

  • Αντώνης Σάββα, “Μεθοδολογίες Εκτίμησης Δυναμικής Λειτουργικής Συνδεσιμότητας Σε Δεδομένα Λειτουργικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού”, ΕΜΠ, 2019.

  • Δίκτυα Αραιής Ενεργοποίησης: Μια νέα μέθοδος αποσύνθεσης και συμπίεσης δεδομένων, Μπιζόπουλος, Πασχάλης 2019.

  • Αριστέα - Ιωάννα Φιλντίση, “Ανάπτυξη Τεχνικών Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αντικαρκινική Θεραπεία και τη Μεταβολομική”, ΕΜΠ, 2018.