• Κωνσταντίνος Μπρόμης, “Ανάπτυξη Τεχνικών Επεξεργασίας Δεδομένων Λειτουργικού Μαγνητικού Συντονισμού για τον Προσδιορισμό Δικτύων Λειτουργικής Συνδεσιμότητας σε Ασθενή και Υγιή Πληθυσμό”, ΕΜΠ, 2017.

  • Αλεξάνδρα Κορδά, “Ανάλυση και Επεξεργασία Σακκαδικών Κινήσεων Σε Οφθαλμικά Σήματα Υγιών Ατόμων”, ΕΜΠ, 2017.

  • Ανάπτυξη Αλγορίθμων Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Ευφυών Συστημάτων Εκτίμησης Κινδύνου και Υποστήριξης Κλινικής Απόφασης για την Έγκαιρη Διάγνωση και την Εξατομικευμένη Διαχείρηση Γυναικών με Ενδοεπιθηλιακές Αλλοιώσεις Τραχήλου Μήτρας, Μπούντρης Παναγιώτης, 2017.

  • Μελέτη και Ανάπτυξη Ευφυών Αλγορίθμων και Συστημάτων για την Εφαρμογή της Διάχυτης Τηλεπισκόπησης σε Υποβοηθούμενα Περιβάλοντα Διαβίωσης, Τσίρμπας Χαράλαμπος, 2017.

  • Πληροφοριακό Σύστημα για την Ανάλυση, τον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Κλινικών μελετών. Ρόμπας Αλέξανδρος, 2017.

  • Βασίλειος Κορφιάτης, “Τμηματοποίηση, Ευθυγράμμιση και Αυτόματη Ταξινόμηση Ιατρικών Δεδομένων Μίκρο-Τομογραφίας Σπογγώδους Οστού’, ΕΜΠ, 2016.

  • Παρακολούθηση της Συμμόρφωσης σε Εξατομικευμένη Θεραπεία και Αγωγή μέσω Εφαρμογής Κινητής Επικοινωνίας (Διατμηματικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πατρών:Ιατρική Σχολή), Αναστασίου Αθανάσιος, 2015.

  • Τζώρτζια Κουτσούρη, “Ολοκληρωμένο Σύστημα Ανάλυσης Μασητικής Τερηδόνας σε Οδοντιατρικές Εικόνες’, ΕΜΠ, 2014.

  • Αλεξάνδρα Βλαχοκώστα, “Ανάπτυξη Τεχνικών Επεξεργασίας Ιατρικών Δεδομένων και Συστημάτων Υποστήριξης της Διάγνωσης στη Γυναικολογία”, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, ΕΜΠ, 2014.

  • Ελευθέριος Φυσικόπουλος, “Ανάπτυξη συστήματος συλλογής δεδομένων βασισμένο σε προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά (FPGAs) για εφαρμογή σε συστήματα μοριακής απεικόνισης”, ΕΜΠ, 2014.